Blogs

Gebrek aan wind

U, gezond als u bent, fietst. En dan is met name tegenwind vervelend. Een mulder daarentegen wil wél een stevige bries. Kan niet schelen welke kant uit. O, u fiets vrijwel nooit? De wind interesseert u niet?
Lees meer

Rector der Latijnse school

Een rector van zo'n eerbiedwaardig college als de Latijnse school te Gemert? Die moet stoer zijn, zeker als hij niet helemaal compleet is!
Lees meer

Medisch topoverleg

Onderschat de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de 18e eeuw niet! Nee, ook niet in het Gemert van toen. Als we het hier even niet wisten, dan wisten we nog altijd het eerbiedwaardig medisch college in Kleef te vinden ...
Lees meer

Mortelse kapel steeds rijker

De status van een kapel, dat is mooi, maar als piepklein dorpje wil je meer. Een kerk! Dus moet er gespaard worden. Giften zijn welkom!
Lees meer

Rector zonder duim

Ja, ja, een rector zonder duim is toch niet helemaal compleet. Hij ziet dan ook van zijn baan af ...
Lees meer

Rotmeester

Het is al weer lang geleden dat de aanduiding 'rotmeester' zich nestelde in het onderwijsveld. Maar ooit betekende dit woord iets heel anders. Dat het niettemin 'rotklusjes' kon opleveren, bewijst de navolgende, korte anekdote.
Lees meer