1661 - De gehele helft

26 juni 2018
Blog

Negen jaar geleden hebben juffrouw Josina Beckx en haar man jonker Peter Tack in Helmond hun testament opgemaakt. En nu staat juffrouw Josina als weduwe van jonker Tack voor de Bakelse schepenen.

‛Uit krachte van het voorschreven testament heeft juffrouw Beckx wel ende wettelijck opgedragen ende overgegeven aan Daniël van der Moelen, oud-schepen ende Raad der Stadt ’s-Hertogenbosch, de gehele helft van de Wijntmolen staende tot Baeckel, met alle de gerechtigheden daarbij, met nog de gehele helft van een woonhuijs bij de voorschreven Wijntmolen behorende, en met alle de landerijen, gronden en ander aangelegen land.’

Ja, wat moet een weduwe met een halve windmolen? Niet dat zij ooit zelf de wieken op de wind heeft gezet of een zak meel op de schouder heeft genomen. Natuurlijk niet. Josina is een juffrouw. Maar ze was tot dit moment de mede-eigenaresse van de molen in Bakel en heeft elk jaar figuurlijk haar eigen wieken op de wind gezet door de pachtgelden in ontvangst te nemen. En nu de koopsom. Voortaan hebben we onder andere van doen met die Daniël van der Moelen, hoe toepasselijk is zijn naam. Het is voortaan koren op zíjn molen dat we daar tot meel laten malen. Als hij maar niet zo’n kerel is die een klap van de molenwiek heeft gehad en steeds meer maalloon gaat vragen. Maar dan nog, wat doe je eraan? Tegen zo’n hoge heer kun je niet op. Dan zou je pas echt tegen windmolens vechten.