Archeologie

Bodemschatten uit het verleden

Met archeologie bedoelen we de sporen en vondsten die door mensen(werk) in het verleden in de bodem zijn achterbleven. Dat kunnen aardewerkscherven zijn, oude munten, fragmenten van oude leren schoenen, glasscherven, maar ook sporen. Sporen zijn, bijvoorbeeld, verkleuringen in de grond. Daaraan kun je zien dat er, bijvoorbeeld, een huis of boerderij heeft gestaan of dat men een weg of greppel heeft gegraven. We noemen deze archeologische overblijfselen ook wel ons bodemarchief.

Archeologie zegt ons iets over ons rijke verleden en onze identiteit. Archeologie wordt ook bedreigd. Vondsten en sporen kunnen vernietigd worden door, bijvoorbeeld, bouwwerkzaamheden, maar ook door een hoge waterstand. En wat weg is, kun je niet meer terughalen. Daarom is er in 2007 een wet gekomen waarin de archeologie beter beschermd is. De gemeente Gemert-Bakel heeft beleid waarin staat hoe de gemeente met archeologie omgaat. Het kan nodig zijn dat men eerst archeologisch onderzoek moet verrichten voordat er gebouwd mag worden. 

Onze gemeente kent één archeologisch rijksmonument en een aantal terreinen van hoge archeologische waarde. Het archeologisch monument ligt in het bos bij de Wethouder de Slitsvijver. Je kunt daar nu niets van zien, maar daar hebben in de prehistorie mensen gewoond, de zogenaamde Tjongermensen. Er zijn daar duizenden vuursteentjes gevonden die door deze mensen zijn achtergelaten.

De afgelopen jaren zijn er veel archeologische onderzoeken in de gemeente verricht. Er zijn daarbij bijzondere ontdekkingen gedaan. Op sommige plekken in de gemeente kun je daar iets van terugzien, zoals bijvoorbeeld in Doonheide in Gemert. Daar staat een informatiebord en is een deel van een landweer teruggebracht.

De gemeente heeft samen met de heemkundekringen het project Verleden Verbeelden opgestart. Doel van dit project is om de resultaten van archeologische opgravingen toegankelijk te maken voor publiek. Voor de onderstaande opgravingen is er een informatiebord gemaakt. Student Remco de Vries heeft als stageopdracht een 3D animatie (link) van het middeleeuwse Hooghuis gemaakt. In Milheeze is er een drukbezochte lezingenavond en een tentoonstelling in de basisschool gehouden. 

  • Neerakker Bakel
  • Hooghuis in Gemert
  • Kapelakker in Milheeze zuid

Handige links

Website van AWN externe-link-icoon(archeologische werkgroep Nederland)

Website van SAMexterne-link-icoon (website steunpunt archeologie en monumenten Limburg)

Website van Erfgoed Brabantexterne-link-icoon (website over erfgoed in Brabant)