Archief aanbieden

Het kan zijn dat u een archief of collectie wilt onderbrengen in het gemeentearchief. Het kan uw persoonlijke archief zijn, een fotocollectie of het archief van uw bedrijf, instelling, vereniging of stichting. Het kan natuurlijk ook een boek zijn of een paar documenten.

Indien dat zo is, kunt u het beste eerst contact opnemen met een van de medewerkers van het gemeentearchief. Deze kan in overleg met u kijken of uw archief of collectie opgenomen kan worden. Leidend daarbij zijn de volgende criteria: gericht op Gemert-Bakel, toegevoegde informatiewaarde, periode en beschikbaarheid voor onderzoek. Mocht uw archief om welke reden dan ook niet opgenomen kunnen worden, dan kunnen wij u wel adviseren waar u terecht zou kunnen of wat u met uw archief het beste zou kunnen doen.

Voor het opnemen van archieven heeft het gemeentearchief een acquisitiebeleid vastgesteld. Als u het archief of de collectie aan ons wilt overdragen, wordt dat geregeld in een overeenkomst. Hiermee kunt u uw archief of collectie schenken of in bruikleen geven aan het gemeentearchief.

Contact

Medewerker beheer archieven en collecties.