Basisonderwijs

De rijke geschiedenis van de gemeente is overal te ervaren, zowel op straat, in het landschap als in verhalen en beelden. Het gemeentearchief vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met het verleden van hun omgeving.

Lesprogramma Wie schrijft, die blijft!

Speciaal voor de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs is een educatief project ontwikkeld door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Cubiss en Gerard Sonnemans in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen.

Het project Wie schijft, die blijft! gaat over lezen en schrijven in de Middeleeuwen. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met oude handschriften en het belang van het opschrijven van verhalen en afspraken. 

Het project bestaat uit drie lessen:

  1. Voorbereidende les op school Op papier geschreven en toch niet waar.
    Een spannend verhaal over een valse oorkonde laat de leerlingen kennis maken met het lezen en schrijven in de Middeleeuwen. Op het mooie werkblad staan informatieve teksten en afbeeldingen, opdrachten en een kinderboekenlijst. 
  2. In het archief!
    Na de voorbereiding op school gaan de leerlingen echte Middeleeuwse handschriften en oorkonden bekijken in het archief. Daarna spelen zij het spel Het Geheimzinnige handschrift. Wie wint er?
  3. Reflecterende en verwerkende les op school. 
    Wat hebben de leerlingen geleerd van de eerste twee lessen? De leerlingen gaan aan de slag met de verwerkingsopdracht: het maken van een manuscript of een oorkonde. 

Voor meer informatie over het project of voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij de medewerker educatie. 

Informatie voor docenten

Het project Wie schrijft, die blijft! sluit aan bij de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs en geeft invulling aan de tijdvakken Monniken en Ridders (500-1000) en Steden en Staten (1000-1500). Ook sluit het project aan bij de canonvensters ‘Hebben olla vogala: het Nederlands op schrift,ca 1100’ en ‘Floris V: een Hollandse graaf en ontevreden edelen, 1254-1296’.