1802 - Rotwerk

Straten maken. Elk jaar moeten de enorme gaten die onze infrastructuur naar de knoppen helpen, worden gedicht.

Ook de dijken waarover onze uitvalswegen naar elders leiden, behoeven telkens weer aandacht. Hier is grond weggespoeld, daar blijkt een waterplas een veel te diepe kuil te verhullen. Aan de rotmeesters wordt bevolen uit hun wijken een aantal mannen met een schop te laten aantreden, om dijken en wegen te herstellen en de naburige waterlossingen weer open te maken. U bent natuurlijk benieuwd naar de werkverdeling, dant weet u wáár u met uw schop moet gaan klaarstaan. De Peeldijk zal onder handen worden genomen door de Milheesese rotten, de Helmondse dijk wordt aangepakt door mannen uit het Kerkeinds en het Benthems rot. De Alensedijk vormt het werkgebied van het Grotels en het Nuijeneijnds rot, de Gemertse dijk wordt zo vlak mogelijk gemaakt door het Neerstraats rot, op de Deurnese dijk zijn de sterke kerels uit het Schoutsrot aan het werk en de Vlierdensedijk noemen we het laatst, want de werkzaamheden aldaar zijn voor het Overschots rot. Deze exercitie vindt elk jaar in september plaats. Echt rotwerk.