Een toilet in Brugge

Een toilet in Brugge is onderwerp van gesprek in Gemert. We schrijven het jaar 1663.

Eén valse pijp bederft het ganse orgelspel

U hoeft zich geen zorgen te maken. Met een muurke en een afscheiding, een doornen haag en een nieuwe pijp wordt alles zo optimaal mogelijk geregeld. Maar waarom in hemelsnaam een stinkend toilet in Brugge onderwerp van gesprek in Gemert was?

‘Alsoo Jan Waselij zichzelf voor dekenen en ‘deelsmannen’ der stede van Brugge had opgelegd dat hij Guilliam de Blondell te zijnen huize zoude bevrijden van alle stank en vuiligheid veroorzaakt door het secreet of privaat.’

De betrokkenen zijn over deze delicate aangelegenheid tot een akkoord gekomen: het privaat wordt verplaatst.

Ik wil u hier toch wel wijzen op het enorme belang van Gemert, de centrale, ja cruciale plaats die ons dorp in de Zuidelijke Nederlanden inneemt. Immers, wij regelen zelfs een soepele toiletgang in Brugge. Wij voeren de vaart der volkeren op door iets af te voeren.