1656 Pro en contra

Ik wil graag uw mening. Over wijlen commandeur baron Van Hoensbroek. Betreft het een man die ruimhartig bereid was het geld van anderen veilig te bewaren, of gaf hij geld van anderen ruimhartig uit? Lief of dief? Ja, ik schrijf dit heel stoer op, maar ik heb eerst drie keer nagevraagd of de baron wel echt wijlen is.

Johan Schellincx, de ex-hofmeester van de baron, en Hendrick Fransen uit de Deel, toentertijd schepen, kunnen u helpen bij het bepalen van uw mening. Zij bevestigen dat enige jaren geleden aan wijlen de commandeur door juffrouw Catharina van Eijnthouts, de weduwe van signeur Godaert van Lancvelt, een kistje of koffer in bewaring is gegeven met daarin 6000 gulden in goud en zilver. Zesduizend gulden! Daar koop je een kasteel van ...

            ‛De heer commandeur heeft toen de koffer doen openslaan door een Gemertse smid        genaamd Ansem den Smit. Deze heeft met een hamer de drie sloten en ijzeren banden     opengebroken en losgemaakt. Vervolgens heeft de commandeur het geld door een         dienaar naar zijn slaapkamer laten brengen.

Wel werd het geld eerst geteld, in het bijzijn van de schepenen Hendrick Fransen en Jan Lenarts. Ook werd er een specificatie opgemaakt. Maar o, hoe heerlijk, daarna kon de commandeur leunend vanuit het bed met zijn handen door het geld woelen en kroelen en het laten klinken en rinkelen. Een rijk gevoel.

Schellincx herinnert zich dat de koffer onder het ledikant van de commandeur lag. Ook heeft de koffer een tijd in de poortkamer, in het kabinet van de commandeur gestaan. Er zijn door Van Hoensbroek en door diens rentmeesters verscheidene betalingen met dat geld gedaan.

Nu uw mening. Heeft de commandeur mooi weer gespeeld met het geld van de weduwe?

Voor hem pleit dat hij het geld in het bijzijn van twee schepenen heeft laten tellen.

Tegen hem pleit het laten openbreken van de kist. De weduwe had de baron toch de sleutels kunnen geven? En die betalingen met geld uit de koffer, dat is toch ook niet netjes?

Zonder uw mening te willen beïnvloeden, leg ik hier ook maar even op de weegschaal dat Van Hoensbroek de commandeur is geweest die onze belangen heeft verkwanseld door over te lopen naar de zijde van de HoogMogende Heren der Staten-Generaal. Een verrader! Hij had op de bres moeten staan voor onze onafhankelijkheid, maar ging aan de zwier in Den Haag. Met welk geld?

Uw mening is duidelijk. En ik ben het met u eens. Ook al is hij vorig jaar overleden: weg met Van Hoensbroek.