Appels eten gezond?

Eet gezond, eet een appel. Dat wisten ze aan het begin van de 18e eeuw ook al. Hoewel ...

INTERROGATORIËN (verhoor) voor heer schout Joris de Loose. De ondervraagde is LENDERT HUISSENS, 33 jaar. Hij beantwoordt de vragen.

Is hij op 30 september 1703 ten huize van KASPER van MILLESSEN, wonende in De Drie Haemers hier in Gemert, gewest? Ja.

Stond hij toen op een kar en heeft hij enige appels aan JAN SELEN (verderop SCHELEN genoemd), wonende tot Gemert, en aan PETER JANSSEN de GROTE, WELT zv PETER HUIJBERS en JAN WELTEN gegeven? Ja, aan Jan Selen vier appels, aan de anderen twee appels.

Maar er waren toch ook appels onder de kar gevallen en Welt en Jan Welten grabbelden daar toch naar? Dat weet Lendert niet.

En had Jan Schelen een mes in zijn hand waarmee hij Peter Janssen den Grooten aanviel? Lendert heeft wel het mes gezien, maar niet dat Jan daar iemand mee aanviel. Hij heeft dus ook niet gezien dat Peter gewond raakte en dat Jan zijn mes weer in de schede stak.

(Het verhoor is afgenomen te Wanrooij, voor Jan Eberts en Peter Janssen van Dommelen, schepenen aldaar, op 17 oktober 1703)

Peter Janssen, de gewonde, getuigt ook. Op de plaats van het huis van Caspar van Millis heeft “een persoon van buiten” appels gegeven, Peter heeft er een stuk of zes in zijn zak gestoken, en liep toen een messteek in zijn linkerschouder op. Bij hem waren Welt zv Peter Huijberts, Jan Welten en Jan Ceelen, en die laatste had een mes in zijn hand.                                                          1 oktober 1703

Chirurgijn NICOLAES van der HENST heeft Peter onderzocht en bevonden dat deze met een mes in zijn linkerschouder was gestoken, penetrerende van boven door de musculen, zijnde een vleeswond.                                   2 oktober 1703

Ook genoemde Welt getuigt. Hij is 25 à 26 jaar en bevestigt dat Jan Ceelen degene was die het mes heeft gehanteerd en daarbij iets in een vreemde taal riep.                                      2 oktober 1703

Ook voornoemde Jan Weltens getuigt. Hij is omtrent 38 jaar. Ook hij heeft Jan Ceelen iets horen roepen in een vreemde taal, waarna hij met een bloot mes naar Peter stak. Peter verweerde zich niet, zei: “Wat wil ick tegen een getrouwde man doen.” Het was Jan Weltens die vervolgens Jan Ceelen  wegduwde