Diep vallen

De zorg voor de nabestaanden. Altijd een zorg, zeker als je je regelmatig op de nok van het dak begeeft. Zie hieronder een voorbeeld van een paar eeuwen geleden.

1709 - Diep vallen

Je kunt soms diep vallen. In de naam van de Allerheiligste Drievuldigheid en de Allerheiligste Maagd Maria en alle Gods lieve Heiligen maakt Aert Jan Pauwels zijn testament. Hij ligt zwaar gewond in de beddenkoets na een val van het dak.

‛Ja, van het opperste van het huis tot beneden.’

Aan zijn arme vrouw vermaakt Aert zijn twee koeien en de gehele schare met al het land. Ondanks alle pijn heeft Aert oog voor de penibele positie waarin zijn echtgenote, straks weduwe, zal geraken.

‛Als zij uit nood één of beide koeien wil verkopen, dan mag dat van mij.’

Aert is niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij beseft dat er nog een toelichting nodig is.

‛Considererende mijn arme staat die wel met bijstand van de Heilige Geest van doen heeft.’

Goed om dat er bij te vermelden. Want Aert is van het dak gevallen, maar zijn vrouw valt straks van de maatschappelijke ladder. Ook al staat ze maar een paar treetjes hoog, ze moet inleveren. Ze raakt haar kostwinnaar kwijt.