Jan Doedel

Een beroemde dorpsgenoot van weleer ...

1695

Jan Doedel

De beroemde Jan Doedel is een Gemertenaar. Nee, Jan heeft niets met jenever te maken en hij is al helemaal geen slappe vent. Hij heeft zijn jeugd hier doorgebracht.

Wij, de schepenen van Gemert, verklaren dat Jan Teunis Joosten alias Doedel geboortig is van Gemert en zich gedurende zijn verblijf alhier als een eerlijk en deugdelijk jongman heeft gedragen. Omtrent veertien jaar geleden heeft hij zich begeven onder de Oostindische Compagnie en is vanuit Amsterdam afgevaren.

Ziet u, Jan Doedel is geen sul, hij is zeebonk geworden. Je inschepen voor Indië, dat vereist moed!