Liefde is van alle tijden.

Ongewenst zwanger raken ook. Bijvoorbeeld in het jaar 1703 …

1703 - Wat is dan liefde?

Hoe schoon is toch de liefde. Die twee hebben zo vaak in elkanders gezelschap verkeerd, het verveelde nooit. Ach, en de lieve woorden die Nicolaas dan sprak, zo heel anders dan de taal die dat rauw volk hier in Gemert normaliter hanteert. En dan het moment dat Nicolaas beloofde met haar te trouwen, Elisabet zucht nóg als ze daaraan denkt!

‘Ja, ja, zo ben ik met lieftallige woorden en trouwbeloften misleid, zodanig dat ik door die vuigaard gedefloreerd en geïmpregneerd ben. Zo ben ik in de kraam komen te liggen van een jonge zoon. Bij de bevalling heb ik de vroedvrouw verteld dat de vader van mijn natuurlijk kind Nicolaas is. Het kan niemand anders zijn; ik heb met niemand anders verkeerd. Nee, ik ben door Nicolaas gepaaid en bedrogen!’

Uw grapje over een spelfout in de laatste zin hóórde Elisabet van der Putten niet eens. Ze liet het er niet bij zitten. Gedreven door de liefde of door de zucht naar eerherstel vroeg ze vier jaar later aan de vorster om beslag te leggen op een erfenis die Nicolaas van de Wasberg toekwam na het overlijden van diens broer Roeland. Nicolaas had trouwens al die tijd nog niets in de onkosten van Elisabets’ kraam en in de alimentatie van zijn kind bijgedragen. De alleenstaande moeder zette fors in.

‘Ik wil een vergoeding van tweeduizend gulden! Bovendien dring ik nogmaals aan op een huwelijk tussen ons tweeën. Als Nicolaas dat blijft weigeren, dan moet hij zijn kind maar komen halen en zelf tot volwassenheid opvoeden.’

In de schriftelijke opdracht aan de Gemertse vorster om bij de kinderen Van de Wasberg (Nicolaas had naast Roeland nog een zuster en twee broers) gerechtelijk beslag te leggen op het vierde part in de nalatenschap worden de list en bedrog door Nicolaas gepleegd als “sinisterlijck” omschreven en maakt Elisabet duidelijk wat zij wil.

‘Ik wil in mijn eer worden gerepareerd.’

Maar Nicolaas wilde daar niet aan mee werken. De liefde maakte hem blind. Nee, niet de liefde voor Elisabet. De liefde voor een ander, een vrouw uit een ander dorp. Uit een bijgevoegd verslag van de vorster van Aarle-Rixtel blijkt dat Nicolaas daar was gesignaleerd. Hij woonde in Aarle bij een vrouw, bij ene Maria van Luytelaar …