Medisch topoverleg

Onderschat de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de 18e eeuw niet! Nee, ook niet in het Gemert van toen. Als we het hier even niet wisten, dan wisten we nog altijd het eerbiedwaardig medisch college in Kleef te vinden ...

Wij, ondergeschreven doctores medicina, van Zijne Koninklijke Majesteit in Pruisen tot het provinciale collegium medicum over het hertogdom Kleef, vorstendom Moers en graafschap Marck geconstitueerde assesores, verklaren met betrekking tot het verslag van de heer IGNATIUS van den DIJCK, medisch dokter, en HENRICUS van GEMERT, meester-chirurgijn alhier te Gemert, over de visitatie van het dode lichaam van JAN DIELIS FRANSSEN, op 12 januari 1734 gedaan, alsmede in overweging genomen de gedachten van JOHANN GEORGE van der BORGHT en MATTHIAS ARNOLDUS SONNAVILLE op 9 oktober 1738, ook aangaande het dode lichaam van Jan Dielis Franssen, voor notaris Isaac Bopp gepasseerd, hebben dit alles gelezen en geëxamineerd, en verklaren dat de steek onder de rechterarm het lichaam opwaarts penetrerende de Ramus Aorta ascendentis, de grote arm-ader, dwars doorstoken heeft en absoluut lethaal of dodelijk is geweest. De medici citeren professor Welsohius te Leipzig (diens handboek, pagina 61) en komen tot de conclusie dat een zo grote ader, niet ver van het hart, dwars doorstoken zijnde, zulke een sterke bloeduitstorting veroorzaakt, dat in de tijd dat er een chirurgijn gehaald wordt, de patiënt al lichtelijk verbloed kan zijn. Buitendien zou zulk een wond maar heel moeilijk te apprehenderen, te ligeren en te consolideren zijn.

“Hetwelk wij naar de gronden van de anatomie en chirurgie oordelen, aldus gedaan te Kleef in ons Collegio Medico op 20 november 1738.”