Overlijden oud-archivaris

 

In Memoriam: L.C.J.M. Rouppe van der Voort (1931-2016)

gemeentearchivaris van de vm. gemeente Gemert

 

Leo C.J.M. Rouppe van der Voort werd op 2 juni 1931 in ’s-Hertogenbosch geboren. Hij begon zijn arbeidzaam leven in 1953 bij de gemeentesecretarie in Boxtel. Van 1956 tot 1958 werkte híj bij de gemeente Nistelrode en daarna bij de gemeente Posterholt, waar hij geïnteresseerd raakte in de registratuur. In deze gemeente heeft hij dan ook het gehele archief doorgenomen en de registratuur gereviseerd. Na Posterholt heeft hij nog ruim een jaar gewerkt bij de gemeente Bergen op Zoom.

Vanaf 1 september 1964 kwam hij – inmiddels in het bezit van een diploma Archiefverzorging met aantekening SOD -  in dienst bij de gemeente Wijk bij Duurstede, waar hij bij de afdeling Interne Zaken onder andere belast werd met de zorg voor het “oud archief” en het museum en de visuele documentatie (zoals prenten, foto’s en dia’s). Hij bezocht de Rijksarchiefschool om zijn diploma in de archivistiek te halen. In Wijk bij Duurstede publiceerde hij diverse artikelen en het boekje Wijk bij Duurstede in oude ansichten.

 

In 1976 solliciteerde hij naar de positie van gemeentearchivaris in de gemeente Gemert; dit was een nieuwe functie in deze gemeente, waar door de benoeming van de eerste gemeentearchivaris een eigen zelfstandig gemeentearchief mogelijk werd. Rouppe van der Voort was een van de 10 sollicitanten, van wie er acht over een diploma archivistiek beschikten. Opvallend in zijn opgegeven referenties is de naam van de rijksarchivaris in Utrecht  dr. C. Dekker. De gemeentesecretaris van Gemert ontving bovendien aantekeningen van aanbeveling van niemand minder dan prof. dr. J.L. van der Gouw. De sollicitatiecommissie bestond uit twee raadsleden, de rijksarchivaris in de provincie L.P.L. Pirenne en de provinciaal archiefinspecteur I.W.L.A. Caminada. De gemeenteraad benoemde hem tot gemeentearchivaris per 1 juni 1977.

 

Rouppe van der Voort begon in Gemert op de zolder van het gemeentehuis om de documenten die daar lagen te verzamelen. Daarna heeft hij dit archief van het bestuur van Gemert toegankelijk gemaakt. Samen met de collega’s burgerzaken, voorlichting en de registratuur vormde hij de kern voor de informatievoorziening aan de burgers, maar zijn prioriteit bleef liggen bij het ordenen en beschrijven van de archieven van de gemeente. In zijn vrije tijd werkte hij bovendien nog aan het toegankelijk maken van het archief van de Latijnse School. Hij beschouwde de archivaris vooral als bewaker van het culturele erfgoed. Daarom richtte hij zich ook op het veiligstellen van andere bronnen, zoals prenten, schilderijen en andere belangrijke archieven en collecties. Hij had voor zichzelf de opdracht om orde te scheppen en te houden, zodat de geschiedenis van de gemeente voor een ieder toegankelijk werd en bleef. Hij beheerde als archivaris de informatie, hij hielp anderen aan gegevens voor publicaties, maar kwam zelf niet meer aan publiceren toe.

 

Collega’s kennen hem als formeel en strikt. Zo vroeg hij consequent conform zijn instructie verlof aan bij de burgemeester. Hij was veeleisend voor anderen, maar vooral ook voor zichzelf. Hij was nauwkeurig en zuinig, maar had ook een bijzonder gevoel voor humor, was voorkomend en charmant. Kenmerkend was ook zijn grote sleutelbos, die hij altijd zichtbaar bij zich droeg, trots op de sleutels tot het verleden van de gemeente.

 

Per 1 juli 1996 werd hem vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend. Hij was begonnen met  ongeordende documenten op zolders en in kelders; bij zijn vertrek is het merendeel van het archief geïnventariseerd en toegankelijk. Ook beseft het gemeentebestuur het belang van een goed archief en vakbekwaam beheer.

Met enige zorg nam hij afscheid van “zijn winkel”, omdat niet bekend was wat er met het gemeentearchief gaat gebeuren na de fusie met Bakel en Milheeze. Hij had zo zijn bedenkingen, maar ook na zijn pensionering bleef hij eerst nog met grote regelmaat het archief bezoeken om een inventaris af te maken. Daarna kwam hij enkele jaren niet meer in de Latijnse School.

In 2005 werd pas de volgende gemeentearchivaris benoemd. Via de burgemeester vroeg hij om een kennismaking. Daarna voelde hij zich weer voldoende thuis in het gemeentearchief om af en toe eens langs te komen, totdat de gezondheid hem zover in de steek liet dat dit niet meer ging. In 2013 verliet hij uiteindelijk zijn gemeente en verhuisde naar Vught, waar hij op 29 februari 2016 is overleden. In Gemert wordt zijn levenswerk, de toegangen op de archieven van Gemert, nog dagelijks geraadpleegd. Zo blijft de herinnering levendig.

Anette C.J. de Lange

gemeentearchivaris Gemert-Bakel