Rector zonder duim

Ja, ja, een rector zonder duim is toch niet helemaal compleet. Hij ziet dan ook van zijn baan af ...

Ja, ja, een rector zonder duim is toch niet helemaal compleet. Hij ziet dan ook van zijn baan af ...

Wij, heer en meester Adriaen van der Aa, president, Nicolaes van der Henst en Albert Verhoffstadt, schepenen van Gemert, verklaren dat de heer WALTERUS HORKENS, inwoner alhier en rector der Latijnse school is, alhier geboortig van vrome, deugdzame en katholieke ouders, en zich ook altijd als een eerlijk jongman heeft gedragen. Ook zijn rectorsambt, in het doceren der studenten, heeft hij loffelijk bediend. Hij heeft zich met het schieten verwond aan zijn linker duim, zodanig dat die duim is afgezet. Hij heeft die duim bewaard. Nu wil hij zijn studie vervolgen, om aldus tot een geestelijke staat te geraken.    8 januari 1706