Ruimtelijke ordening?

Is ruimtelijke ordening typisch iets van onze moderne, gereguleerde tijd?

1560

Gemeentelijk huishouden

Geloof het of niet, in Gemert doen ze al in de 16eeeuw aan ruimtelijke ordening.

‘Het is in onze herinnering en gebruiken aan niemand geoorloofd of toegelaten geweest, binnen deze heerlijkheid een nieuw woonhuis te mogen timmeren in de gemene akkers buiten de banschouw, behalve dan aan of omtrent een gemene heerweg.’

Ja, want daardoor zouden de ‘gemene bijgeërfden’, u en ik dus, behoorlijke schade lijden in onze vruchten op het land. De beesten en de hoenderen van zo’n in het wilde weg gebouwd huis zouden frank en vrij over uw en mijn akkers kunnen stappen en wij oogsten daar dan alleen nog de vervelende gevolgen van.

En nu wil Antonis Thijssen de Cremer een nieuw woonhuis zetten buiten de slagboom en de banschouw in de gemene akkers, niet ver van de windmolen. Die plek is omgeven door bezaaide en bewerkte akkers.

            ‘Er staan daar huizen noch structuren en die hebben er ook nooit gestaan.’

Dus Antonis, niet zo raar doen, bouw dat huis van je gewoon in het dorp of ergens aan de weg naar Bakel of Boekel. Zo houden we er tenminste nog een béétje structuur in!