Blogs

Filosoof met taalproblemen

In 1674 wordt de Schotse familienaam "Mackalla" steeds vaker genoemd. Integratie ten voeten uit, want deze immigranten weten zich tot in de bestuurlijke kringen van het dorp op te werken. Maar er blijft een communicatieprobleem...
Lees meer

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid of recht van overpad is maar al te vaak aanleiding voor burenboosheid. Nergens voor nodig. Kijk maar hoe het in 1663 in Bakel een mogelijke kwestie op voorhand werd opgelost…
Lees meer

De gehele helft

Wat heb je in 1661 aan een halve molen? De Bakelse molen, wel te verstaan...
Lees meer

1656 Pro en contra

Ik wil graag uw mening. Over wijlen commandeur baron Van Hoensbroek. Betreft het een man die ruimhartig bereid was het geld van anderen veilig te bewaren, of gaf hij geld van anderen ruimhartig uit? Lief of dief? Ja, ik schrijf dit heel stoer op, maar ik heb eerst drie keer nagevraagd of de baron wel echt wijlen is.
Lees meer

Het zal je kind maar wezen

De liefde die kinderen voor hun ouders gevoelen, is van alle tijden en een zekerheid waarop elke generatie kan bouwen. Toch? Niet? Jammer!
Lees meer

Condé neemt alles mee

Als zo'n rondtrekkende legerbende jóúw dorp binnenviel, dan was dat soms een kleine, maar meestal een grote ramp.
Lees meer

1556 Gecontracteerd huwelijk

Tuurlijk kunnen priesters zonen hebben. Het zijn en blijven mannen. En de kinderen die zij zo hier en daar verwekken worden groot...
Lees meer