Blogs

Rotmeester

Het is al weer lang geleden dat de aanduiding 'rotmeester' zich nestelde in het onderwijsveld. Maar ooit betekende dit woord iets heel anders. Dat het niettemin 'rotklusjes' kon opleveren, bewijst de navolgende, korte anekdote.
Lees meer

Protestantse kerk in katholiek dorp

Goed, toestanden zoals in Noord-Ierland hebben we hier gelukkig nooit gekend, maar in het akkoord dat een einde maakte aan het soevereiniteitsconflict (1648-1662) in en over de vrije heerlijkheid Gemert, werd weliswaar bepaald dat de aloude St. Janskerk aan de katholieken teruggegeven werd, maar verplichtte een andere bepaling tegelijkertijd het gemeentebestuur om een gereformeerde kerk toe te staan en te onderhouden. De dominees die hier beroepen werden, hadden het niet makkelijk. Aan de andere kant, het liep nooit écht uit de hand ...
Lees meer

Als ik kon toveren ....

Ja, ja, we horen wel eens over hekserij in vroegere eeuwen. Dan halen we onze schouders op. Maar pas op, voor je het weet kruip je door het oog van de naald!
Lees meer

Passen in de peel

Nog niet zo heel lang geleden deed zich een kwestie voor tussen Italië en Oostenrijk. Ergens in het Alpen-grensgebied lag een dode man.
Lees meer

Dagboek van een drossaard

Dankzij een vondst van Wim Jaegers is het gemeentearchief in het bezit gekomen van kopieën van de 150 folio's die drossaard De la Court heeft volgeschreven in de tijd dat hij in Gemert in functie was. Hieronder volgt een samenvatting van zijn belevenissen en dorpsobservaties.
Lees meer

Uitvinder in Gemert

Een Helmonder gaat een weddenschap aan met de Gemertse bevolking. Hij komt met zijn curieuze uitvinding naar Gemert, nu bijna vijfhonderd jaar geleden.
Lees meer

Ongeldig huwelijk?

Bij de controle van de index op de Trouwboeken van Gemert en het koppelen van de scans kwamen wij hetzelfde bruidspaar twee keer op dezelfde bladzijde tegen.
Lees meer

Belediging schout?

Met de schout viel anno 1623 niet te spotten. En u begrijpt, want dat is van alle tijden: verloren eer keert moeilijk weer!
Lees meer