Literatuurlijst

 • S. Arnoldussen (red.) Middeleeuwse bewoning te Bakel-Achter de Molen (Leiden 2003) 
 • Dr. H.P.H. Camps, Oorkondeboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel 1 De meierij van ‘s- Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) Eerste stuk (690-1294). (Den Haag 1979), blz. 10-11
 • P. van de Meulenhof, Bakelse Bronnen publicatie en de Bakelse geschiedenis van 721 t/m 1200 (Helmond 2002)
 • Peter Lathouwers: In eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle, Gemert, 2005
 • Ad Otten: De vestiging van de Duitse Orde in Gemert, 1200-1500, Gemert, 1987
 • Ton Thelen (red.): Commanderij Gemert, Gemert, 1990
 • Ton Thelen, ed.: Soevereine Heerlijkheid Commanderij Gemert, Gemert, 2009
 • Ad Otten: Van St. Jan de Doper tot St. Jan’s-Onthoofding, in Gemerts Heem 2008, no. 2
 • L.H.C. Schutjes: Kerkelijke geschiedenis Bisdom ’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel, 1872
 • Ton Thelen: Gemert Monumentaal, Gemert, 1993
 • M.P.J. van den Brand: Lief en leed in en over de oude Peel, Venraij, 1983
 • Sjang Hoeymakers: Het Gouden Dorp, Elsendorp, 1976
 • Jan Timmers (samenst.): Langs de Palen, Gemert, 2002
 • Simon van Wetten: Grensconflict zonder limieten, Gemert, 1995
 • W. van Heugten, Plunderingen in de tachtigjarige oorlog, in: Gemerts Heem, nummer 2, 1982.
 • S. van Wetten, Brandschattingen. Graaien in de Gemertse dorpskas, in: Gemerts Heem nummer 1, 1999
 • J. Bosman, Archeologisch onderzoek. De landweer aan de Doonheide (gemeente Gemert-Bakel). Een opgraving in het onderzoeksgebied-Noord, deelgebied A (Eindhoven 2009), Archeologisch centrum Eindhoven, rapport 12
 • Ad Otten, De Commanderij Gemert en haar uitstraling, in: Commanderij Gemert, Gemert 1990
 • Maria van de Vossenberg-Lorteije, Oproep om Gemert met het geweer te verdedigen, in: Gemerts Heem 2002/3
 • Simon van Wetten, Het Gemerts schepenprotocol, in: Gemerts Heem 2006/3, blz. 24-26
 • G.A. Geerts: Gestorven voor de aspiraties van Keizer Napoleon, Gouda, 2001
 • Ad Otten: De pepierre van de gînneraol, in: ‘Vertellingen aojt d’n traonpot’, Gemert 1998
 • Simon van Wetten: Gemertenaren en Bakelnaren in Franse dienst, in: Gemerts Heem, 2006/2
 • Simon van Wetten: Gemert in de Franse Tijd, Gemert, 1995
 • Simon van Wetten: Tussen herberg en hoogmis, Gemert, 2013
 • Van der Aa, Aardrijkskundig boek der Nederlanden, Gorinchem, 1840
 • Henk Giebels, Het Gemertse weversoproer van 1849, Gemert, 1999.
 • W.J.M. Leideritz, De Goede Moordenaar, Breda, 1983.
 • Sjang Hoeymakers, Het Gouden Dorp, Elsendorp, 1976
 • Sjang Hoeymakers, Houtvesterij De Peel, Gemert, 1986
 • P.H.M. Tissen, Heideontginning en modernisering, Utrecht, 1993
 • Antoon Derks, Het dagboek van meester Derks, Gemert, 1980
 • Lambert van de Kerkhof, Tussen crisis en wederopbouw, Bakel, 1995
 • Anny van de Kimmenade-Beekmans, Gemert bezet - Gemert bevrijd, Gemert, 1994
 • J.M. van de Kimmenade-Beekmans, Kasteel bezet - kasteel bevrijd, Gemert, 2005
 • Bernard Ploegmakers en Ruud Wildekamp, Een bonte stoet van bewoners van het Rijkswerkkamp op De Rips, (ongepubliceerd) Gemert, 2010
 • Ad Otten, Gemert, mei 1940, Gemert, 1980
 • L. Bernebroek, P. Hollenberg, Gerlacus van den Elsen, Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand, 1853-1925 (’s-Hertogenbosch, 1956) 
 • P. van den Elsen, Boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen 1853-1925 (Gemert, 1983)
 • Gemeentearchief Gemert-Bakel: Archief van het Kruidenteeltbedrijf te Gemert
 • Peter van den Elsen, Esdonk, de geschiedenis van een kapelgehucht, Gemert, 1981
 • Nazareth 150 jaar in Gemert, Gemerts Heem-special, GH 40, 1998
 • Wim Verhoeven, Het Aarts-Broederschap van de Heilige Rozenkrans in de parochie van Bakel, Milheeze, 1981
 • Koos van der Heijden e.a., Mortel ons dorp, Gemert, 1992
 • Bernard Ploegmakers, Dorp De Rips genoemd naar grenspaal met Gemert, in: Gemerts Heem, 1998-1
 • Jan Timmers, Twee verschillende ‘millen’ bij Milschot en Milheeze, in: Gemerts Heem, 2004-4