Geschiedenis van het gemeentearchief

De voormalige gemeente Gemert had een eigen gemeentearchief in de voormalige Latijnse School. Per 1 juli 1977 werd de eerste gemeentearchivaris benoemd, de heer L.C.J.M. Rouppe van de Voort, die tot 1 januari 1997 in dienst is geweest. Bij zijn aantreden trof hij het oude archief van het dorpsbestuur van Gemert in zeer slechte staat aan. Dit archief is door hem geïnventariseerd. Het archief van het dorpsbestuur is daardoor toegankelijk voor onderzoek geworden. Bij het gemeentearchief is veel geïnvesteerd in het behoud van de stukken, zowel op het gebied van conservering als restauratie, waardoor stukken ook raadpleegbaar blijven.

Fusie

De voormalige gemeente Bakel en Milheeze was aangesloten bij het streekarchivariaat Peelland, waarvan Deurne de centrumgemeente was. Dit is samengegaan met het gemeentearchief Helmond en uiteindelijk opgegaan in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Per 1 januari 1997 is de gemeente Gemert-Bakel ontstaan uit een fusie tussen de gemeente Gemert met de gemeente Bakel en Milheeze. Na het vertrek van de heer Rouppe van de Voort heeft de gemeente Gemert-Bakel eerst een oplossing gevonden door de taken van de gemeentearchivaris neer te leggen bij Bureau Voorzee, en droeg de gemeentesecretaris de verantwoordelijkheid. Het toegankelijk maken en de dienstverlening werden neergelegd bij mevrouw Adriaans, die vanuit haar vakkennis bij het gemeentearchief in de Latijnse School de archieven heeft beheerd.

Archieven terug in gemeentearchief

In 2003 is het beheer van de archieven van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze overgenomen van het RHCe. De kluizen waren echter niet voldoende om deze archieven in Gemert op te nemen. De stukken zijn toen geplaatst bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. In 2004 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten tot behoud van een zelfstandig archief in de gemeente. In 2005 is Anette de Lange benoemd tot gemeentearchivaris. In 2006 en 2007 werd het archief verbouwd om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. Sindsdien beschikt het gemeentearchief over een grote lichte studiezaal, een serre en een eigentijds ondergronds depot. In 2008 zijn ook de archieven van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze in dit depot geplaatst.