Monumenten

Vruuger …

Het verleden is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Oude boerderijen, molens en kapellen spelen hierin een belangrijke rol. Vaak laten ze zien hoe het vroeger was. Molens, bijvoorbeeld, als typisch Nederlands verschijnsel door de sterke wind in dit vlakke land. In waterrijke gebieden laten ze de drooglegging zien en in agrarisch gebied staan ze onder meer symbool voor het malen van graan, dus voor brood. Boerderijen vormen een ander onderdeel van onze agrarische samenleving, die Nederland tot in de 20e eeuw hoofdzakelijk was. Maar ook arbeiderswoningen, in bijvoorbeeld De Rips, laten de geschiedenis spreken. Voor de ontginning van dit gebied waren nu eenmaal arbeiders nodig. Zo zijn er talloze gebouwen aan te wijzen die onze geschiedenis laten spreken.

Om deze waardevolle objecten voor de toekomst te bewaren, zodat onze kinderen hier ook nog van kunnen leren en genieten, is het van belang dat deze objecten beschermd zijn. Dit gebeurt op de volgende manier. Bij wijzigingen aan een monument moet een vergunning aangevraagd worden. Daartegenover staat ook een aantal gunstige regelingen voor monumenten, zoals het monumentenspaarfonds (meer informatie over dit product vindt u op de website van de gemeente) en de cultuurfondshypotheek. Voor rijksmonumenten is restauratie ook een aftrekpost bij de belastingdienst. 

Soorten monumenten
Er zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er beschermde stads- en dorpsgezichten. Eigenlijk kun je dit het beste zien als een beschermd straatbeeld. Het Rijk wijst geen monumenten meer aan, behalve wederopbouw monumenten, waardoor behoudenswaardige objecten alleen nog als gemeentelijk monument aangewezen kunnen worden. De provincie Noord-Brabant kent geen provinciale monumenten.