19e-eeuwse lessenaar terug in Latijnse School

Op 23 februari keerde een uniek object terug naar de plek waar het sinds 1891 had gestaan: een deel van de katheder van de conrector van de Latijnse School. Het gaat om de lessenaar van de conrector. 

Het schoolgebouw bestond uit twee leslokalen, één voor de rector en één voor de conrector. De lessenaar stond op een podium met achterwand en zetel. Podium, zetel en achterwand ontbreken.

Het eikenhouten meubel is uitgevoerd in neorenaissance-stijl. Aan de voorzijde is een opschrift aangebracht:

D.D. Collegio et me PI. Rev. Dmus. H. POPPEN. D.C.

Voluit luidt het:

Dono Dedit Collegio et me Pius Reverendus Dominus H. POPPEN Decorum Consulto

Het betekent: De vrome Eerwaarde Heer H. Poppen heeft dit geschonken aan de school en aan mij na overleg met het bestuur.

De schenker is Mgr. Henricus Poppen (1816-1897), oudstudent van de Latijnse School (1830-1832), deken-pastoor te Amsterdam, proost-kanunnik van het kathedraal kapittel van Haarlem, huisprelaat van paus Leo XIII en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van de katheder van de conrector is in het gemeentearchief een foto bewaard gebleven. Hier is te zien dat de lessenaar geplaatst is op een verhoogd podium, bereikbaar via twee treden, met een fraai versierde achterwand, alles eveneens in neorenaissancestijl. Het fronton is voorzien van de letters O A M D G hetgeen een afkorting is van: Omnia Ad Majorem Dei Gloriam: Alles ter meerdere ere Gods. Het paneel onder het fries is aan weerszijden voorzien van slanke zuilen met voluutkapitelen en is voorzien van het stadswapen van Amsterdam, een verwijzing naar de schenker.

In het archief van de Latijnse School bevindt zich een bidprentje van Mgr. Poppen.

Op het bidprentje is zijn familiewapen te zien: doorsneden: I in blauw een gouden steur; II in zilver drie rode harten*. Zijn wapenspreuk luidt: Non Nobis Domine

Dit wapen stemt overeen met het familiewapen dat was aangebracht op het paneel van de achterwand van de katheder van de rector in het eerste klaslokaal van de Latijnse School. Ook daarvan is een afbeelding bewaard gebleven. Ook deze katheder is dus geschonken door Mgr. Poppen in 1891. Het fronton van deze katheder is voorzien van de tekst ORA ET LABORA: bid en werk. De voorzijde van de lessenaar, die nog rijker is uitgevoerd dan die van de conrector, is ook voorzien van een opschrift.

Het wapenschild is bewaard gebleven en bevindt zich bij de objecten behorende bij het archief van de Latijnse School. Het wapen heeft als wapenspreuk [NON] NOBIS DOMINE NON NOBIS 

De lessenaar van de conrector is jarenlang in particuliere handen geweest en nu geschonken aan het gemeentearchief.

* bij sommige leden van de familie Poppen: plompenbladeren