Expostie gilde St. Antonius en St. Sebastianus

In het komend voorjaar exposeert de "Gruun skut" in de hal van het gemeentehuis.

Binnenkort zullen de gildeleden van het St. Antonius en St. Sebastianusgulde, ook wel gekend als "de gruun", een tentoonstelling verzorgen in de hal van het gemeentehuis. De geschiedenis, de typische gebruiken, attributen, foto's, gildezilver en nog veel meer zullen dan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te zien zijn.

Vanaf 1 mei, gratis toegankelijk!! (Ook voor de Rooj)