Kadaster Bakel 1832 online

Het kadaster van Bakel en Milheeze uit 1832 staat sinds deze week online en is doorzoekbaar voor iedereen. Heemkundekring Bakel en Milheeze en Heemkundekring D'n Blikken Emmer in De Rips participeren in het samenwerkingsverband Historische Geografie Brabant en zijn bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens die het mogelijk maken inzicht te krijgen en te geven in de historische geografie van Bakel en Milheeze en andere plaatsen. Het eerste resultaat daarvan is nu beschikbaar: de kadasterkaarten van Bakel en Milheeze staan online en zijn doorzoekbaar.

Heemkundekring Bakel en Milheeze en Heemkundekring D'n Blikken Emmer in De Rips hebben de kadasterkaarten van 1832 gedigitaliseerd en de gegevens van de Oorsponkelijk Aanwijzende Tafel (O.A.T.) gekoppeld aan de kaartgegevens. Dat betekent dat de gegevens van eigenaren bekeken kunnen worden, de grootte van de percelen en het grondgebruik: akkerland, weiland, heide, bossen, huizen, kerken en kapellen, wegen en waterwegen. Op de kaart is al direct te zien dat het grootste deel van Bakel en Milheeze in 1832 nog bestond uit heide, moeras en zandbergen. Ook de verspreid liggende woonkernen zijn duidelijk te zien.

Het centrum van Bakel in 1832

Voor het invoeren en publiceren van alle gegevens wordt gebruik gemaakt van de software van het Het Aezel Projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”. Deze organisatie heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

De digitale kadasterkaart is te raadplegen via de website van Historische Geografie Brabant. Aan de rechterkaart van de kaart is een legenda beschikbaar. Zodra een perceel wordt aangeklikt verschijnen daar de gegevens over de eigenaar, de perceelgrootte, de veldnaam en het grondgebruik. Via een koppeling met de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan de originele inschrijving in de O.A.T. bekeken worden.

Via deze link gaat u naar de digitale kaart van Bakel en Milheeze

Via deze link gaat u naar het Aezel Projek