Overzicht digitaal / analoog

Digitalsering indexen
totaal aantal indexen
DTB en BS
totaalaantal indexen
met scans digitaal
1210
Digitalisering fotocollectie
totaal aantal beelden
in collectie
totaal aantal digitaal
in beeldbank
173565314
Digitalisering bibliotheekcatalogus
Totaal aantal titels
in digitale catalogus
totaal aantal titels
in bibliotheek
43067324
Digitalisering inventarissen
totaal aantal
archieven
totaal aantal inventarissen
in de studiezaal
Totaal aantal
inventarissen digitaal
1578984