Voortgezet onderwijs

Het gemeentearchief biedt de mogelijkheid om in overleg met docenten een les of een  lesprogramma op maat aan te bieden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn de Webquest 'Via een oude oorkonde naar Hollywood!' of de virtuele tentoonstelling Archief en Democratie interessant.

De Webquest vindt u onder Educatie en Voortgezet onderwijs op de site van het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant www.donb.nl.
De virtuele tentoonstelling met lessuggesties van het Belgisch Rijksarchief vindt u op http://www.archief-democratie.be/