Wat mag u verwachten

Breed aanbod archiefmateriaal

Het gemeentearchief zet zich in om het archiefmateriaal toegankelijk te maken. Daarbij worden zowel de privacy als de openbaarheid gerespecteerd. U kunt in de studiezaal onder meer terecht voor familiegeschiedenis, bouwvergunningen, kadastergegevens, oorsprong van straatnamen, foto’s en lokale geschiedenis. Naast de meest gebruikelijke archieven als doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand, schepenbank, notariaat, bestuurs- en parochiearchieven beheren wij ook andere collecties en archieven. Bijvoorbeeld het archief van een plaatselijke voetbalvereniging, van het Sint Joris Gilde uit Gemert, PTT kantoor Gemert, woningbouwverenigingen en voormalige scholen.

Service

Onze medewerkers en vrijwilligers willen u zo goed mogelijk helpen. U kunt ons herkennen aan onze badge en u kunt ons altijd aanspreken. Mocht u voor het eerst ons archief bezoeken dan maken wij u graag wegwijs. We helpen u op weg in uw onderzoek en attenderen u ook op andere archieven en publicaties die u kunnen helpen bij uw onderzoek.

Raadpleging

U kunt de archieven en collecties zowel in de studiezaal raadplegen als gedeeltelijk digitaal, via de zoekmachine op onze website. Originele stukken kunt u bijna altijd raadplegen. Het kan zijn dat u een stuk niet mag inzien, bijvoorbeeld op grond van de wet bescherming persoonsgegevens of omdat het stuk in slechte staat is. U kunt een kopie van een origineel stuk laten vervaardigen, dit kan door een fotokopie of een digitale scan. De tarieven kunt u raadplegen in de tarievenlijst. Voor levering van grote aantallen en foto’s wordt met u een afspraak gemaakt.

Dienstverlening op afstand

We hopen dat de website een goed startpunt is voor uw zoektocht. De afgelopen jaren heeft het gemeentearchief veel archieven gedigitaliseerd. U kunt ook schriftelijk, telefonisch of via e-mail informatie opvragen. Mocht u ons een schriftelijk verzoek om informatie hebben gestuurd dan ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Beantwoording van een e-mail is binnen drie werkdagen na ontvangst. Wanneer de afhandeling van uw verzoek niet binnen de gestelde termijnen kan plaatsvinden dan laten wij u dat uiteraard weten. Wanneer aan de afhandeling kosten verbonden zijn, stellen wij u daarvan vooraf op de hoogte.