Wensen, opmerkingen of klachten

Heeft u tips voor ons hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Spreek dan een van onze medewerkers hierover aan of vul ons wensenformulier in.

Als u ontevreden bent over ons, vertel het ons dan ook. U kunt een gesprek aanvragen met de gemeentearchivaris of haar plaatsvervanger of een klacht indienen bij de klachtencoördinator. Voor het Gemeentearchief is de klachtenregeling van de gemeente Gemert-Bakel van kracht.

Melden

Stuur een e-mail naar gemeentearchief@gemert-bakel.nl met de volgende gegevens:

  • Uw volledige naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • E-mailadres
  • Een omschrijving van uw wens of opmerking