Hagelschade

09 januari 2018
Blog

1690 - Hagelschade in Bakel

Wij hebben in Bakel een heel goede chirurgijn. Bovendien is deze Coenradis Denis van Breda tevens schoolmeester en sowieso een wijs man. Hij is namelijk noch te trots, noch te kortzichtig om niet zo verstandig te zijn meester Nicolaas van der Henst, zijn Gemertse vakbroeder, te raadplegen. Twee weten meer dan één. Er is namelijk een aanslag gepleegd op de schout van Bakel, de met Schotse genen en derhalve ook hooglandertemperament behepte Daniël Makkala. Diens licht ontvlambare gemoedstoestand zal wellicht debet zijn aan de enorme hoeveelheid grove hagelkorrels die de chirurgijnen uit beide des schouts benen hebben gepulkt. Want het fanatisme waarmee Daniël het schoutambt vorm geeft, wordt niet altijd in dank afgenomen. Op verzoek van het slachtoffer leggen de twee plattelandsgeneesheren in Helmond een getuigenis af die door notaris Alberts vervolgens voor u en mij is vastgelegd, zodat wij het genezingsproces goed kunnen volgen.

‛Hoe den Heer Makkala op den tienden October XVIc en t’ne­gentich des avonds in beide zijn benen also tot Bakel deer­lijk en gevaarlijk met grove hagel geschoten zijnde, zijn beide heren chirurgijnen die zelve nacht verzocht geweest om hem indien mogelijk van die zware kwetsuren te cureren. Van stonden af aan hebben zij alle vlijt aangewend om de hagelschoten, die ontelbaar en met menigte daarmee geschoten waren, daaruit te halen, en voorts de kwet­suren te genezen, die zij sedert den voor­schreven tiende October totten 29e December 1690, dage­lijks tweemaal het verband hebben moeten gaan doen.’

Chirurgijn Van der Henst verklaart bovendien nog a part dat hij nadien nog verscheidene kostelijke oliën tot verzach­ting van de geteisterde Schotse zenuwen heeft moeten gebruiken. En samen met confrère Coenradis vertelt hij met het enthousiasme dat de liefde voor zijn vak verraadt, dat zij op 29 december nog een uitzonderlijke grote hagelkorrel inclusief een stuk van Makkala’s kous uit een van diens geschonden benen hebben verwijderd. Heel goed. De Bakelse schout kom er vast weer bovenop. Zodra hij weer fatsoenlijk kan lopen, zal hij onverwijld op zoek gaan naar degene die hem beschoten heeft. Alleen die Schotse kilt zou ik, gezien het schokeffect dat een blik op de benen van onze Mac in de Bakelse contreien teweeg zal brengen, voorlopig even in de kast laten hangen. Want ook al zijn Van Breda en Van der Henst met z’n tweeën, als paramedisch duo kun je wel veel, maar niet alles.