default iconHandel

oude foto van Handel met daarop een aantal huizen, bomen en weiland

Een van de alleroudste vermeldingen van Handel heeft te maken met de verering van Maria. In 1368 werd opgeschreven (en dat papier, een charter, is altijd bewaard gebleven) dat een zekere Everardt van Haenle aan de commandeur van Gemert een jaargeld schonk. Dit bedrag moest elk jaar worden gebruikt om Onze Lieve Vrouwe Maria in Handel te aanbidden. Het geld kon bijvoorbeeld gebruikt worden om een mooie kapel te bouwen.

De commandeur was degene die namens de Duitse Orde in Gemert en dus ook in Handel de baas speelde. Deze machtige ridderorde had al vóór 1220 Handel en een groot deel van Gemert in eigendom. De Duitse ridders hadden Maria als beschermheilige gekozen en ter ere van haar bouwden zij de Handelse kapel. Die kapel wordt voor het eerst in een oorkonde van 2 januari 1391 genoemd. Later werd deze kapel een kerk en die staat er nog steeds. Handel heeft nu 1855 inwoners en trekt nog steeds heel veel bedevaartgangers, vooral in mei, de maand van de Mariaverering. 
Achter de kerk ligt het prachtige processiepark met het eeuwenoude ‘wonderbare putje’ waar volgens de legende geneeskrachtig water uit komt! Dit water komt overigens uit een wijst, een bron die voortkomt uit de werking van de ondergrond (Peelrandbreuk), en is zeer ijzerhoudend. Dé oplossing voor de mensen van weleer, die massaal aan bloedarmoede leden. Soms zijn wonderen de wereld nog niet uit …

Ieder kerkdorp kent zijn eigen geschiedenis