""

Sporen uit het verleden

01 september 2022
Nieuws

Op 22 augustus vond op de hoek van de Haageijk en de Komweg in Gemert een proefsleuvenonderzoek plaats. Archeologen van de firma RAAP troffen sporen aan van bebouwing uit de volle en late middeleeuwen: een hoeve en resten van lintbebouwing aan de Haageijk. Vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid verschaffen over de bewoningsgeschiedenis van deze plek. Bouwhistorisch onderzoek wees enkele jaren geleden al uit dat het inmiddels afgebroken pand Haageijk 26 minimaal uit de zestiende eeuw dateerde.